Warunki wynajmu

PÓŁ DOBY GRATIS - możliwość zwrotu pojazdu następnego dnia rano po ustalonej dacie zwrotu bez dodatkowych opłat (po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnej godziny zwrotu pojazdu i po uzyskaniu pisemnej zgody od wypożyczalni). Przy wynajmie długoterminowym pojazdy powinny być min raz w miesiącu podstawione do wypożyczalni lub wskazanego punktu serwisowego na bezpłatny, obowiązkowy przegląd techniczny (w terminie dogodnie ustalonym z Najemcą). Czas przeglądu ok 4h. Zabrania się przewozu w naszych pojazdach materiałów luźnych, sypkich, pojemników z otwartymi cieczami itp. Zabrania się palenia w pojeździe (dotyczy części pasażerskiej i ładunkowej). Szczegółowe warunki wynajmu zawarte są w Regulaminie. Limit dzienny przebiegu: 500 kilometrów, opłata za km ponad limit: 0,20 zł netto

Jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą? Prosimy o  kontakt telefoniczny lub  e-mailowy – przygotujemy indywidualną ofertę skrojoną do Państwa potrzeb.